کارگاه شاد نقاشی

 

کارگاه شاد نقاشی- اول بهمن ماه 1396

سپاس از دوست ارجمندم جناب سعادت که زمینه ی این کارگاه شاد و پر انرژی و ماندگار را برای بچه ها فراهم نمودند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students