کارگاه بلندخوانی

1397-12-2- با دسته بندی و چیدن کتابها و رنگ آمیزی و آماده سازی کتابخانه، واپسین بخش راه اندازی کتابخانه که آموزش آموزگاران و مربیان کتابخوانی می باشد با همکاری گروه بامن بخوان و موسسه پژوهشی کودکان دنیا و زیر نظر بانو «مرجان رحیمی فرد» امروز در کتابخانه فرهنگ آغاز شد.
بانو مرجان از استادان توانا، پرکار و آموزش دیده ی گروه با من بخوان و عضو شورای کتاب کودک هستند.
این کارگاه یک روزه که تا غروب ادامه دارد برای آموزش آموزگاران پایه های ابتدایی و مربیان کتابخوانی می باشد تا با آخرین روش های کتابخوانی و بلندخوانی آشنا شده و بتوانند در کلاس درس و برای دیگر کودکان علاقه مند به کتاب از آن بهره ببرند.
علاقه مند کردن کودکان به کتاب و کتابخوانی و ماندگار نمودن آنان در کتابخانه، نیازمند تخصص و دانش است که آموزگاران و مربیان هر دبستان و کتابخوانه ای باید آن را فرا بگیرند.
گروه با «من بخوان» در ایران از اعضای شورای کتاب کودک بوده و از تخصصی ترین و به روزترین مراکز آموزش و گسترش کتابخوانی در میان کودکان می باشند.
با سپاس از بانو یوسف پور و جناب غلامپور و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و ان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students