کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399

ششمین جلسه کارگاه آموزش روشهای تدریس کتابهای فارسی و ریاضی دوره ی ابتدایی برای آموزگاران سال جدید در حال برگزاری است. این کارگاه زیر نظر بانو لطفی که از مدرسان و استادان کارآزموده آموزش و پرورش هستند از تابستان 1392 تاکنون برگزار می شود. امسال هم با وجود نگرانی از کرونا، دوره های تربیت معلم از نخستین روزهای فروردین به صورت آنلاین و کارگاه های روش تدریس بانو لطفی و چند تن از استادان دیگر به صورت حضوری برگزار می شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

first Grader students
shahram eghbalzade
farhang school