پنجشنبه نارنجی

کلاس داستان نویسی

پنجشنبه 98/11/17
از برگه ی بانو مشتاق
یک پنج شنبه ی نارنجی دیگر با شاگردان کلاس داستان نویسی در مدرسه فرهنگ افغانستان به همراه آقای موسوی مدیر مدرسه و آقای نوروزی عزیز.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

first Grader students
shahram eghbalzade
farhang school