لوازم التحریر

بوی ماه مهر

در آغاز سال تحصیلی با همراهی و یاری شما برای کودکان کار و مادر سرپرست نوشت افزار و کیف مدرسه فراهم می شود.

80%
درصد دونیت برای پروژه

آمار پوشش پروژه

  • پسر
  • پسر
  • کل

بوی ماه مدرسه

با نزدیک شدن فصل بازگشایی مدرسه ها برای کودکانی که توانایی تهیه نوشت افزار را ندارند با یاری و همراهی شما نوشت افزار و کیف تهیه می شود.

آموزش حق همه ی کودکان است.

Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
bag
Bag
Bag
Bag
previous arrow
next arrow
Bag
Bag
bag
Bag
Bag
Bag
previous arrow
next arrow

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

فراخوان پوشاک نوروزی
بسته ی غذایی
farhang school