پاپوش!

پارک جمشیدیه

 

پاپوش!- نویسنده نادر موسوی
اردی بهشت 1390 – اردوی بچه ها به پارک جمشیدیه
کفشهای خودساخته ی یک دانش آموز از پوست چیپس و پفک.
کفشهای خودش پاهایش را اذیت می کرد هنگام بالا رفتن از پله های سنگین و زیاد پارک جمشیدیه.
عکاس: خودِ اینجانب!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students