همکار پیشین بانو روشنا جهانگیرفام

روشنا

سپاس از بانو روشنا همکار ارجمند سال‌های پیش که در یک سال و اندی همکاری دواطلبانه شان با دبستان، شور و شادی و کتابخوانی و لحظه های به یادماندنی را برای بچه ها به ارمغان آوردند.
تندرست و شادکام باشید، مهرتان پایدار. 🌹 🌻

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students