نینجاهای نقاش!

نینجاهای نقاش!- نویسنده نادر موسوی
1392-8-24 – واحد مدرسه
دیروز همراه دوستم حسین و امروز هم همراه جناب موسوی در مدرسه رنگ کاری داشتیم. درهای کلاسها و درب حیاط را رنگ زدیم. رنگهایی شاد و جان که فردا بچه ها با دیدنش بپرند هوا! آقای موسوی از نزدیکیهای ظهر آمدند و یکسره تا 6 شب رنگ زدیم. خودش ناهار خورده آمده بود اما برای من سه تا غذای نذری آورد. قیمه ی خوشمزه و لذیذ. گفتم دوست خوب یعنی خودت که هم تا شب کمک کردی و هم شام و ناهار آوردی! کاش همه ی دوستها مثل خودت بودند. این عکس را هم در وسطای کار وقبل از تاریک شدن هوا گرفتیم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students