نیمروی دوستي

نیمروی دوستي- نویسنده نادر موسوی
1397-9-11

یکی از بخش های خوب پختن نیمروی دوستی هنگام شکستن تخم مرغها بود. بیشتر بچه های کوچک تاکنون تخم مرغ نشکسته بودند و هنگام شکستت با ترس و لرز تخم مرغ را می زدند به لبه ی ماهیتابه و یا کفگیر چوبی که دستم بود. سالها پیش و در دوران کودکی یک روز که پدر شادروانم داشت تخم مرغ می پخت من کنارش ایستاده بودم هنگام شکستن تخم مرغ دید چیز دیگری دم دستش نیست، تخم مرغ را به کله ی من زد و شکست و درون ماهیتابه انداخت، اول کمی ترسیدم اما بعدش بسیار خندیدیم. آن خاطره به عنوان یکی از بهترین خاطراتی که از پدرم به یاد داشتم هنگام پختن نیمروی دوستی یادم آمد. هنگامی که گفتم یکی بیایید که تخم مرغ را بزنم به کله اش همه خندیدند و هیجان زده شدند و چندین نفر دست بلند کردند. سرانجام تخم مرغ را با کله ی یکی از بچه های کلاس اولی شکستم، سپس برای اینکه تلافی کرده باشد وقتی می خواست تخم مرغش را بشکند گفتم حالا نوبت توست که او هم نامردی نکرده و چنان کوبید که بیشتر سفیده ی تخم مرغ پاشید روی سرم! 😅😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students