نیلوفر و جشن

نجمه یعقوبی

 

نیلوفر و جشن- نویسنده نجمه یعقوبی (ناظم مدرسه)- 6 دی ماه 1397

دیروز برای بچه ها جشن داشتیم، نیلوفر کلاس یکمی هم آرایش کرده وکلیپس به مو زده اومده بود؛ البته سایه ی آبی جل جلی هم اطراف چشمش زده که چون نور کمه تو عکس مشخص نیست. فکر کنم جشن رو با عروسی اشتباه گرفته بود.

نیلوفر کوچکترین دانش آموز کلاسشه، که خیلی بیشتر از همه برای مدرسه اومدن ذوق داره.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students