نمایشگاه گل و گیاه

تهران- پل گیشا- 23 اسفند 1389
با دختران دوره ی راهنمایی- خانم تیموری که عکاس بود گفت همه بگید سیب منم گفتم همه بگید کچالو! از ترکیب سیب و کچالو این تصویر در آمد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط