نشست کارورزی

نشست کارورزی
1398-6-7

 نشست کارورزی امروز با تدریس بانو کشاورز، مدرس توانای آموزش و پرورش در مورد اصول برنامه نویسی، روش تدریس فارسی و ریاضی با سه روش مجسم، نیمه مجسم و مجرد

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

elmer
photography class
teacher workshop