نشست مدیران مدارس

نماینده وزارت معارف

شست مدیران مدارس- نویسنده نادر موسوی- 6 بهمن 1396

انجمن پویش، محمود آباد جاده خاوران -نشست مدیران مدارس با نماینده وزارت معارف افغانستان در تهران. پس از مدت ها نخستین نشست صمیمی مدیران مدارس خودگردان با جناب حسینی نماینده ی پرکار، دلسوز و مردم دار وزارت معارف در تهران که به تازگی آمده است برگزار شد.

هرچند بسیاری از مدارس رو به بسته شدن است و کم کم همه ی دانش آموزان در مدارس دولتی نام نویسی می شوند اما امیدوارم که در همین زمان مانده هم بتوان و می توان کارهای سودمندی نمود. نماینده ی پیشین که خدا ازش نگذرد دل همه را از سفارت و نمایندگی سیاه کرده بود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students