نشست بررسی وضعیت مدارس افغانستان و تقدیر از معلمان نمونه

 

 

1395-2-12- خبرگزاری فارس- بخش افغانستان
خوشحالم که پس از بیش از سه دهه فعالیت مدارس خودگردان یک جایی پیدا شد که کار این مدارس را ببنند و آموزگاران و مدیران آن بتوانند کمی از دردلهایشان را بگویند.
جای دوست بزرگوارم جناب مهندس محمدکریم مرادی خالی بود، مردی که با آمدنش روح تازه ای به مدارس داد و بسیاری از کارهای گروهی مدارس خودگردان سنگ بنایش در زمان ایشان و به دست ایشان گذاشته شد.
در ضمن امروز لقب پدر معنوی مدارس خودگردان را هم کمایی(کسب) کردیم!! خدا مادر این مدارس را بیامرزد!!

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students