مهمان ویژه!

خانه کودکان آفتاب

مهمان ارجمند دیگر امروزمان بانو “ژیلا بنی یعقوب” بود، نویسنده کتاب “افسوس برای نرگس های افغانستان”و همسر گرامی شان که سالهاست دورادور هردوی شان را می شناسم. شادکام باشید ژیلا بانو.🌹🍀

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط