من و زهرا و چال لپ یکطرفه اش😍

زهرا
1396-2-24- پارک هویزه، روبروی دبستان.
این دختر درسخوان و زیبا و با نمک زهرا نام دارد. زهرا را همیشه خندان و شاد دیده ام. دختری زرنگ و درسخوان و پر جنب و جوش. همه ی آموزگاران دبستان عاشق خنده ها و البته آون چال لپ یک طرفه ی زهرایند. امروز هنگام انداختن نگاره ی یادگاری کلاس یکسره دست مرا گرفته بود و رها نمی کرد و می گفت باهم عکس بندازیم. چندتا عکس با بچه ها انداختیم و این نگاره را هم وقتی باز خندید و اون چال لپ قشنگش خودنمایی کرد انداختیم. همیشه دلشاد و خندان و درسخوان باشی زهرای نازنین.
…خوشحالم که هیچ کدام از شاگردانم کوچکترین ترس و هراسی از من ندارند و با وجود صمیمیتی که وجود دارد همیشه احترام همدیگر را داشته ایم.😳🙌😍💞🌷

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students