مل مل

مل مل

1396-9-8- امروز بچه ها مهمان ویژه ی برنامه تلویزیونی “مل مل” بودند.😍
این نگاره ی را هم پیش از سوار شدن بچه ها به اتوبوس و رفتن به صدا و سیما انداختیم.😎
آن کلاهی پایین نگاره هم عرفان است، شوخترین شاگرد دبستان ما که همیشه در حال وول خوردن و خندیدن و بازی گوشی است!😊
با سپاس از بانو پارسی عزیز که همکاری نمودند تا بچه ها در این برنامه بروند. ❤️🌹

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students