مقاله ها

 

1.مطالعه ی مرکز مطالعات پناهندگان دانشگاه آکسفورد در مورد مهاجرین اجباری صحراوی و افغان، ویراست: داوون چتی، جمع آوری اطلاعات مهاجرین افغانستانی توسط نادر موسوی

Homa-hoodfar -chapter-refusing the margin-2010

 

2.هما هودفر، دانشگاه کانکوردیا، مونترال-کانادا، مجله Development Studies، جلد 43، شماره 2، 265–293، فوریه 2007.

Women, Religion and the ‘Afghan Education Movement’ in Iran

 

3.صفری، روح الله، دلایل تاسیس مدارس خودگردان مهاجرین افغان در اصفهان، مجله مطالعات اجتماعی و آموزشی، جلد 3، شماره 2، 1387.

The Reasons of Establishment as Well as Consequences of Afghan Immigrants Self-Run1 Schools In Isfahan (Iran)

 

4. پایان نامه ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی نادر موسوی با موضوع: بررسی کارکردهای مدارس خودگردان مهاجرین افغانستانی 1391

A study of the functions of Afghan immigrant self-governing schools

«خودگرداني در مدارس مهاجرين با معناي متداول خودگرداني متفاوت است؛ مديران مدارس خودگردان مهاجرين از طرف وزارت آموزش و پروش ايران يا افغانستان انتخاب نشده است و هیچ بخش نامه و دستور العملی برای چگونگی آموزش، جذب دانش آموز، معلم و سیستم اداری نداشته اند. حتي وزارت هاي آموزش و پرورش دو کشور در آغاز، اين مدارس را به رسميت نمي شناختند و از زمان شروع به کار و کيفيت فعاليت آن ها کاملا بي اطلاع هستند.  اگرچه وزارت معارف افغانستان از زمستان سال 1381 براي رسمي شدن و ثبت اين مدارس اقداماتي انجام داده است اما وزارت آموزش و پرورش ایران هیچگاه این مدارس را به رسمیت نشناخت و مدارک صادره از این مدارس هنوز فاقد اعتبار می باشد».

 

5. دکتر آرش نصر اصفهانی، کتاب «در خانه برادر؛پناهندگان افغانستانی در ایران» چاپ 1397 «مدارس خودگردان در واقع مدارس خصوصی و مردمی هستند که اغلب دانش آموزانی را آموزش می دهند که به دلایل مختلف مانند: فقدان مدارک شناسایی، عدم توان پرداخت شهریه مدارس دولتی، امتناع مدارس دولتی از ثبت نام اتباع افغانستانی، مغایر بودن مدارک اقامتی با شهری که در آن سکونت دارند و …  نمی توانند در مدارس دولتی تحصیل کنند. بیشتر این مدارس در خانه های مسکونی، مساجد، زیر زمین ها، گاوداری ها و … تشکیل شده است و اداره ی آن به دوش خود مهاجرین افغانستانی است و هزینه های آن که در قیاس با مدارس دولتی بسیار ناچیز است با کمک های خود خانواده ها تامین می شود.»عکس کتاب در خانه برادر گذاشته شود.  

 

6. پایان نامه دکتری آقای رسول صادقی است به عنوان: Socio-demographic Adaptation of Afghan Second-generation in Iran در سال 1390  

 

7. نصراصفهانی، آرش، موانع پذیرش اجتماعی پناهندگان افغان در ایران، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی، 1395.

The barriers to social Integration of Afghan refugees In Iran

 

8. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد نظری به عنوان مطالعه کیفی وضعیت اجتماعی و آموزشی جوانان افغان در تهران، 1391.

The qualitive study of social and educational situation of the Afghan adolescents

 

9. رجبی، فرشته، مطالعه نقش مهاجرت در تحول نقشهای جنسیتی در تجربه زنان افغانستانی ساکن تهران، دانشگاه تهران،1391.

مطالعه نقش مهاجرت در تحول نقشهای جنسیتی در تجربه زنان افغانستانی ساکن تهران

 

10. صفری، روح الله، تاریخ شفاهی مهاجرین افغان در اصفهان (با پیش زمینه کارکردهای آموزشی)، تز کارشناسی ارشد