معلم فداکار

مدرسه خودگردان

صبح پنجشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال‌1389 هشتاد دختر دانش‌آموز یک مدرسه خودگردان در منطقه گلشهر مشهد همراه مربیان خود برای اردوی تفریحی به دره آل در اطراف مشهد رفتند. دانش‌آموزان در کنار معلمشان ناهار خوردند و در کنار رودخانه مشغول قدم زدن و عکس یادگاری گرفتن بودند. هنوز دقایقی از رفتن دانش‌آموزان نگذشته بود که صدای فریادهای دختران نوجوان معلمان را به سمت رودخانه کشاند؛ یکی از دختربچه‌ها به داخل رودخانه سقوط کرده بود. دانش‌آموزان با دیدن صحنه سقوط همکلاسی شان جیغ می‌کشیدند و از معلمان خود کمک می‌خواستند، همه وحشت‌زده بودند؛ دوستشان را داخل آب می‌دیدند که در حال جدال با مرگ بود.
لحظات دلهره‌آوری برای دانش‌آموزان و معلمان بود تا اینکه در تکاپوی نجات، حمیده دانش، یکی از آموزگاران فداکار به درون آب پرید. آنها به سختی دختر را از آب بیرون کشیدند اما معلم فداکار که خود مربی شنا هم بود هیچگاه زنده بازنگشت. 15 دقیقه زیر آب ناپدید بود تا 2 مرد از اهالی منطقه پیکر بی‌جان وی را در حالی که پاهایش در گل و لای کف رودخانه عمیق فرورفته بود پیدا کردند.
معلم فداکار جان دانش‌آموز 13 ساله به نام«لایقه» را نجات داد اما خودش به کام مرگ فرورفت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط