مردی با قلب کودکانه🌹

اسدالله شعبانی

1397-2-15- امروز جناب اسدالله شعبانی ترانه سرای خوش بیان و شیرین سخن کودکان مهمان غرفه ما بود.

انسانی بزرگ با نگاهی پرمهر و ژرف به زندگی که از هر واژه اش امید و عشق می بارد. ❤️🍀

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students