مدیریت بحران

روشنا جهانگیرفام

مدیریت بحران- نوشته روشنا جهانگیرفام- 27 بهمن ماه 1394

مدیریت بحران یعنی: کلاس دومی ها معلمشون نیومده باشه بعد من مجبور بشم با اولی ها توی یه کلاس بنشونمشون و بتونم کلاس رو کنترل کنم و درس هم بدم!!!!
پی نوشت: نگید تعریف خودشو میده! اما امروز کشف کردم در مدیریت کلاس استعداد عجیبی دارم!!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students