زنگ ها

نام نویسی

روزهای ثبت نام- شهریور 1400

بیشتر

برنامه ها

celebration

  1399-9-30-جشن شب یلدا🍉 با ترس و لرز و با رعایت همه ی جوانب سفره ی کوچک یلدایمان را پهن...

بیشتر

کارگاه ها

Ms. Lotfi

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399 ششمین جلسه کارگاه آموزش روشهای تدریس کتابهای فارسی و ریاضی دوره ی ابتدایی برای...

بیشتر

جشن ها

Yalda-celebration

1398-10-10-دیروز جشن یلدا بود با مراسم آش پزان. بسته بودن این چند روزه مدرسه ها، برنامه ها را به ریخته...

بیشتر

مددکاری

farhang school

1400-8-29  پاها... بانگی از دور مرا می خواند لیک پاهایم در قیر شب است...

بیشتر

نوشتار

1399-2-11- قرار شد به همه ی بچه ها بسته های بهداشتی و هم برگه های...

بیشتر

کتابخانه

nader musavi

کتابخانه مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 9 فروردین ماه 1401 یلدا و سجاد و آمنه و مدینه امیری خواهران و برادر...

بیشتر

تربیت معلم

امروز جلسه ی سوم کلاس تربیت معلم آقای دکتر یعقوبی هم با عنوان «مهارتهای آموزشی معلم حرفه ای» به پایان...

بیشتر

دانش آموزان گذشته

نوگل میرزایی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ تابستان سال 1399

بیشتر

پیشینه مدرسه فرهنگ

نخستین گام برای فعالیت سازمان یافته­ ی من برای کودکان، راه اندازی مدرسه ی فرهنگ بود.(در آغاز نام این مدرسه مجتمع فرهنگی – آموزشی امیرالمونین بود.) وقتی شنیدم کودکان بسیاری در این منطقه از شهر هستند که مدرسه ای ندارند با کمک یکی از دوستانم به اینجا آمدیم و با بزرگان مهاجرین گفتگو کردیم. پس اینکه برنامه خود را با آنها در میان گذاشتیم بسیار استقبال کردند و چند نفر از آنان پذیرفتند که به خانواده ­های مهاجر درباره ی راه اندازی مدرسه برای کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر خبر رسانی کند. به کمک آنان یک لیست از خانواده هایی که کودک مدرسه ای داشتند تهیه کردیم. در کمتر از یک هفته حدود 340 کودک نام نویسی کرد.

بیشتر