مدرسه دختران- صنف دوم

مدرسه فرهنگامروز 5 حوت(اسفند)
چند وقتی فرصت نکرده بودم بروم مدرسه دختران. امروز به طور سرزده رفتم سر کلاسها. کمی با بچه ها در کلاسهای مختلف گپ زدیم. وارد هر کلاس که می شدم با دیدن صورتهای شاد بچه ها و لباسهای رنگارنگ و کلاس تمیزشان که با نوشته ها، نقاشی ها و کاردستی هایشان تزیین شده بود دلم شاد می شد و بی انگیزگی که این ماهها و روزها دامنگیرم شده است را از وجودم می برد. امید و شادی و طراوت و شوق یادگیری را در صورت یک یکشان می دیدم و دلم تازه می شد.عکس را هم از بچه های صنف دوم انداختم همراه معلمشان. خانم جعفری از معلم های منظم و با انگیزه و پر انرژی مدرسه است که بچه های صنف دوم را درس می دهد. خوشبختانه امسال هم از آن سالهایی است که با وجود دور بودن چند وقته ی خودم، نظم و انضباط بسیار خوبی برقرار است و این به خاطر همکاران بسیار پرتلاش و منظمی است که در مدرسه حضور دارند.

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students