محصول مشترک!

 

محصول مشترک!- نویسنده نادر موسوی- 2 اردیبهشت 1393

ابوالفضل اکبری کلاس سوم است. او از شاگردان درسخوان و بسیار منظم مدرسه ماست. ابوالفضل از کلاس اول در همین مدرسه درس می خوانده است. مادر ابوالفضل ایرانی و ترک است، ترک اردبیل با لهجه ی غلیظ و پدر ابوالفضل هزاره است هزاره ی خالص دیزنگی. پدر ابوالفضل کارگر شهرداری و خانه ی در یکی از مناطق اطراف تهران است. دراین سه سال مادر ابوالفضل هر روز او را با خود می برد و می آورد. فاصله ی خانه ی آنها تا مدرسه حدود 45 دقیقه تا یک ساعت است البته اگر اتوبوس به موقع بیاید.

در جشن نوروز همه ی بچه ها روی صورت و پیشانی شان سه رنگ پرچم افغانستان را کشیده بودند اما ابوالفضل هیچی نکشیده بود. خودم ماژیک های رنگ آمیزی را گرفتم و روی یک لپ ابوالفضل سه رنگ بیرق افغانستان و روی لپ دیگرش سه رنگ پرچم ایران را کشیدم، همینطور روی پیشانی اش. ازش پرسیدم ایران را بیشتر دوست داری یا افغانستان را؟ گفت: هم پدرم را دوست دارم و هم مادرم را.

ابوالفضل یکی از کتابخوان ترین بچه های مدرسه است. هر روز قبل ار رفتن به مدرسه سری به کتابخانه می زند و کتاب جدیدی امانت می گیرد. روز معلم معمولاً همه ی بچه ها هدیه های خود را به معلمشان می دهند اما ابوالفضل تنها شاگردی بود که سال قبل و روز معلم یک جفت جوراب برای من هم هدیه داد و تشکر کرد.همیشه سالم و شاد و درسخوان باشی ابوالفضل، انشالله که والی بامیان شوی و استاندار اردبیل!

 

ابوالفضل اکبری

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students