لبخند لب را زیباتر می کند…

روزنوشت
شکیلا عبیدی دانش آموز کلاس اول دبستان فرهنگ.
نوشته های روزانه دانش آموزان بر روی تخته نوشته های حیاط دبستان.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students