لبخند خدا

نوشته دانش آموز کلاس اولی

 

لبخند خدا
1393-11-29

روزنامه دیواری دخترهای کلاس اول

جمله سازی یکی از دانش آموزان کلاس اول برای کلمه ی لبخند در روزنامه دیواری کلاس.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students