قندپارسی!

واحد یک مدرسه -22-5-1392- دوره ی تربیت معلم
امروز کلاس روش تدریس فارسی با تدریس بسیار عالی خانم لطفی که از معلمان و مدرسان با سابقه ی آموزش و پرورش می باشند به پایان رسید. این دوره سه روز به طول انجامید و مبانی روش تدریس دوره ابتدایی و در خلال آن کلاسهای اول و دوم ابتدایی هم به طور نمونه درس به درس تدریس شد. خوشبختانه خودم هم موفق شدم دو روز از این سه روز را در کلاس حضور یابم و ایده های زیادی از صحبتها و درسهای ایشان بگیرم که اگر قسمت بود در سال جاری به اجرا گذاشته شود. تسلط ایشان به روش تدریس و همزبان شدن و همدل شدن با کودکان در عین تدریس و خواندن شعرهای کتاب با زبان کودکانه بسیار تحسین برانگیز بود. نکات بسیار ساده اما اساسی که هر معلم باید بداند و در کلاس و هنگام تدریس رعایت کند را به بهترین شکل بیان می نمودند. همکاران سابق و داوطلبان جدید بسیار راضی بودند و خوشحال و اصرار داشتند که این دوره ها در طول سال هم ادامه یابد. سطح دانش و آموخته های معلمان مدرسه و اشتیاق آنها برای یادگیری و انگیزه ی زیادشان برای تدریس با وجود مشکلات فراوان و امکانات کم هم برای ایشان تحسین بر انگیز بود و جالب بود که تاکنون از وجود چنین مدارسی هیچ اطلاعی نداشتند. برای روش تدریس دروس ریاضی و علوم هم دو تن از همکاران خود را معرفی نمودند که قرار شد از هفته ی این دوره را تکمیل نمایند.

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط