فیصل

دانش آموز

 

فیصل- نوشته روشنا جهانگیرفام- 3 بهمن 1394

فیصل کلاس دومه. هنوز یک سال نشده اومدن ایران. خیلی به قصه علاقه داره.هر وقت زیادی شیطنت کنه ناظم برای کنترل کردنش تهدید میکنه به این که از زنگ قصه و کتاب محرومش میکنه!
بهشون گفتم چهار خط درباره زنگ کتاب خوانی بنویسید؛ فیصل چهار خط پشت سر هم نوشته: ‘من کتاب دوست داشت.من خانم روشنا دوست داشت.
خیلی دوسش دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students