فراتر از هم زبانی و همدلی

1397-5-30- بچه های رنگین کمانی
چند روزی است که گروهی از جوانان شاد و پر شور آمده اند برای رنگ آمیزی دبستان و کلاسها. برخی روزها شمارشان به بیست و پنج نفر هم می رسد. دختران و پسرانی جوان و پرانرژی که از جای جای شهر تهران گرد هم می آیند برای رنگ آمیزی چنین جاهایی. همه ی کارشان هم داوخواهانه و عشقولانه است. نیم بیشترشان دختر است و نیم کمتر پسر. در این چند روز که گاهگاهی می آیم پیششان با هر کدام که گپ زدم یکی از دیگری باحال تر بود و با انگیزه تر و مهربان تر. هنگام رنگ آمیزی کلاسها چنان غرق کارند که نه از رنگی شدن لباسشان خبر می شوند و نه از سر و کله ی شان. اگر نمی دانستم که بیشترشان از بالای شهر می آیند و کارشان چیز دیگریست، گمان می رفت سالهاست کارشان همین است و استاد این کارند. یک بار که آمدم مدرسه دیدم یکی از دخترها که هنوز لاک های رنگی ناخن هایش پاک نشده، درون استامبولی گچ و آب ریخته است و با مهارت دارد به هم می زند و گچ درست می کند. به شوخی گفتم والا من که سالها شاگرد گچکار بوده ام با این زبردستی نمی توانم گچ درست کنم، شما کجا یاد گرفته اید این کار را؟ گفت همین جا و به کمک دیگر بچه ها. اینجا هرکس کاری بلد است به دیگری یاد می دهد.
هر بار هم که می آیم مدرسه می بینم هرکدام مشغول کاری اند؛ یکی در حال سنباده کشیدن است، یکی در حال گچ ساختن، چند نفر در حال رنگ آمیزی دیوارها با برس و غلتک، چند نفر دارد سوراخ سنبه های دیوارها را گچ کاری می کنند و چند نفر دیگرشان هم در حال کشیدن نقاشی های کودکانه بر روی دیوارند و … بسیار هم با بردباری و دقت کارشان را انجام می دهند.
از آغاز تابستان مانده بودم که با این بی پولی و گرانی و خرابی در و دیوار کلاسها چیکار کنیم که این فرشته های جوان از راه رسیدند و خیال همه ی مان آسوده شد.
با مهربانی و عشقی که این جوانان رنگ می زنند، بی گمان امسال کلاسها و مدرسه زیباتر و دوست داشتنی تر از همیشه خواهد شد.
تندرست و شادکام باشید جوانان دوست داشتنی و همدل و همزبان، خانه تان آباد و دلتان شاد که با دستان پرمهرتان رنگ مهر و دوستی پاشیده اید به جهان کوچک بچه ها. ♥️

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students