فدایی فرهنگی

استاد دهباشی

1397-6-25- چندی پیش رفته بودم به دیدار مرد بزرگ روزگار و انسان فرهیخته و کوشای حوزه ی فرهنگ و ادب پارسی جناب “علی دهباشی” که با هماهنگی بانو مریم کوهستانی، هنرمند دردانه انجام شد.
ساعت 7 صبح در خانه شان که دفتر نشریه ی بخارا نیز هست قرار داشتیم. چند تا کتاب انتشارات تاک و ماهنامه را هم برایشان برده بودم. صبحانه خوردیم و دو ساعتی گفتگو کردیم. جناب دهباشی از برنامه های بزرگداشت نویسندگان افغانستان گفتند و شب نکوداشت استاد رهنورد زریاب و سید رضا محمدی و ادبیات افغانستان و بسیار کارهای ماندگار دیگرشان.
با وجود آنکه مدت هاست حال چندان خوشی ندارند و به سختی نفس می کشند اما همچنان پرتلاش و با برنامه و با انگیزه اند و عشق و علاقه به کار را می توان در نگاه و گفتارشان خواند و دید.
من هم از مدرسه و مجله و کتابها برایشان گفتم؛ هرچند خودشان با بسیاری از کارهای گروه ما آشنایی داشتند که بی گمان این هم از مهربانی بانو مریم کوهستانی بوده است نسبت به بچه ها و مدرسه.
ایشان هم از نشریه ی بخارا گفتند و دشواری های کار که گاهی مجبور است همه را به تنهایی انجام دهد. به حق نشریه ی بخارا یکی از پربارترین و ماندگارترین نشریات در حوزه ی فرهنگ و ادب فارسی است که نقش بسیار پررنگی در شناساندن اندیشه های بزرگان این حوزه داشته است. بیش از 20 سال پیوستگی انتشار آن نیز وامدار جناب دهباشی می باشد.
خانه و دفتر کارشان هم برایم بسیار شگفت انگیز بود. حیاط خانه پر از گل و گلدانهای رنگارنگ بود و درون خانه نیز از همان در راهرو کتاب چیده شده بود تا در آشپزخانه و هرجایی که می شد چندتا کتاب گذاشت. به گونه ای که هال بزرگ خانه به چند کوچه از کتاب تقسیم شده بود و برای رفت و آمد باید از میان این کوچه کتابها گذشت و شگفت تر آنکه در لابلای همه ی قفسه ها و کتابها همه جا تندیس و نقاشی و کاردستی و .. جغد دیده می شود در رنگها و شکلهای گوناگون. هنگامی که در باره ی جغدها پرسیدم یک سی دی که مستند خودشان بود را داد و گفت پاسخت را اینجا خواهی یافت!
در پایان گفتگو هم گفت: نادرجان ما فدائیان فرهنگی هستیم و برای زبان و فرهنگ سرزمین پهناور پارسی باید سخت کار کنیم و بکوشیم، بدون خستگی و چشم داشت و تشویق.
هنگام رفتن چشمم به دست نوشته ای از استاد “مجتبی مینوی”، استاد نامی زبان پارسی افتاد که نوشته بود: “اگر به اندازه ی بال پشه ای به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باشم زندگانی من بیهوده نبوده است.”
تندرست و پایدار باشی جناب استاد دهباشی ارجمند، مرد فدایی فرهنگ و ادب سرزمین پهناور پارسی، جانت جور و دلت شاد بادا.💞

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

نام نویسی
جایزه IREAD
iBbY-iRead