عکس یادگاری

یادگاری

1397-1-29-پس از ورزش بامدادی رفتم دبستان، تا رسیدم زنگ آسایش خورد،گفتم بچه ها بیایید با موسیچه(یاکریم) یک عکس یادگاری بندازیم، همه با خنده آمدند، زهرا هم با آن موهای همیشه پریشانش ژست انگلیسی گرفت!😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students