علی منصوری

علی منصوری

نمایشنامه نویس، کارگردان و مترجم

فارغ التحصیل از دانشگاه هنر تهران

آموزگار داوطلب مدرسه خودگردان فرهنگ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

first Grader students
farhang school
photography class