عباس محمدی

عباس محمدی

فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تهران

کارگردان و مستند ساز

کارگردان فیلم های: وطن کوچک من، آیینه های روبرو، آخرین مشق معلم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani