شیرینی نام نویسی

1397-9-20- رزما
امروز هم برای پیگیری بازرسی از کلاسها در دفتر دبستان نشسته بودم که در باز شد و بانو «رزما» با کلاهی بر سر و بشقابی از شکلات در دست آمد.
پرسیدم این شکلات برای چیه رزما؟ گفت برای نامم است. گفتم چی کار کردی مگر؟ گفت امروز توانستم نامم را پای تخته بنویسم. بشقاب را از دستش گرفتم و گفتم می توانی نامت را برایم بخش و صداکشی کنی رزما؟ گفت آره و بسیار رسا و دلیرانه نخست نامش را با دست بخش و سپس با انگشتان کوچکش صداکشی کرد. آفرین گفتم و یک دانه شکلات برداشتم و گفتم به امید شیرینی دانشگاهت رزما بانو.🤗😍
در آغاز روز با دیدن لبخند زیبا و چهره ی فرشته گون رزما و شنیدن آوای زیبای بخش و صداکشی اش روانم شاد شد. 🌻♥️
رزما و برادرش مصطفی هردو کلاس یکم هستند. در آغاز سال تنها مصطفی را آورده بود برای نام نویسی آورده بودند، هنگامی که دانستم از برای تنگنای مالی رزما را نام نویسی نمی کنند، خواهش کردم تا هردوی شان را بیاورند و نامشان را نوشتیم. امسال خوشبختانه با پشتیبانی و یاری دوستانی جان و دلسوز هر دانش آموزی که باید درس می خواند، پا به مدرسه گذاشت و یا نگذاشت را پیگیری کرده و گفتیم بیایند و با خیالی آسوده نامشان را نوشتیم.
لبخند زیبای رزما و دیگر بچه های شاد دبستان، پیشکش به همه ی دوستان نازنینی که با مهربانی در کنار بچه ها و دبستان ایستاده اند و در دلهای کوچکشان دانه ی مهر و دوستی و دانش و خرد می کارند. ♥️🌻🍀
پ. ن: نگاره ی سوم از نخستین روز آمدن رزما برای نام نویسی است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط