شوق دیدار خواهر کلاس اولی

شوق دیدار

شوق دیدار خواهر کلاس اولی- نوشته نجمه یعقوبی- 22 مهر 1397
امروز فقط به عشق دیدن من با آبجیش که کلاس اوله تو بارون مدرسه اومده بود، چقدر این بچه ها ناز و علاقه شان نسبت به آدم پاک و دوست داشتنی هست.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط