شهناز دختر کتابخوان

دختر کتابخوان
1396-1-14- کتابخانه آموزشگاه
شهناز کلاس هفتم است و امسال به این مدرسه آمده است. شهناز دختری درسخوان و کتابخوان است. روز دوشنبه که کتابخانه پس از چندین روز فروهش(تعطیلی) دوباره باز شد شهناز آمد به کتابخانه تا کتاب هایش را پس بدهد و کتاب نو بگیرد. کتاب ها را از شهناز گرفتم و پرسیدم همه را خوانده ای؟😳 با لبخند گفت آری. 😀👏👏 کتاب ها را یکی یکی نگاه کرده و هر کتاب را نشانش داده و پرسیدم داستانش در باره ی چی بود که با آرامش و بسیار روان بخشی از داستان و موضوع هر کتاب را بازگو کرد و گفت برخی از کتابها را دوبار خوانده ام در این چند روزه😇، گفتم آفرین شهناز و برایش از شکلات روی میز تعارف کردم که یک دانه برداشت و سپاسگزاری کرد و باز شیرجه زد لای کتاب ها تا کتاب دیگری برای خواندن پیدا کند و ببرد.😊
بسیاری از ما می خواستیم در این روزها کتاب بخوانیم و نخواندیم. 😢😪 اما “شهناز” آرام و بی غال مغال پنج تا کتاب را در روزهای نوروزی خوانده است.🙋😋 خوشبختانه بسیاری از بچه های مدرسه با همکاری و همراهی آموزگاران به خواندن و نوشتن گرایش بسیاری پیدا کرده اند که این نوید امدن روزهای خوب در آینده ی این بچه ها را می دهد.😍🌾🌞
به امید جهانی آباد با کودکانی شاد و باسواد😍🙌

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students