شال و کلاه

شال و کلاه

یک دوست کلی شال و کلاه برای همه ی بچه ها آورده بود، گفت برای اینکه بچه ها یک وقتی ناراحت نشوند یک مسابقه ی نقاشی میانشان برگزار کنید و سپس به همه ی شان جایزه بدهید.
مسابقه برگزار شد و امروز شال و کلاه ها را هم میانشان پخش کردیم. این عکس را هم با یکی از دخترهای کلاس اولی گرفتم، شال و کلاه ها اینقدر قشنگ بودند که دلم می خواست یکی هم خودم بپوشم! این یکی را هم از یکی دخترها گرفتم!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط