سیب های یک‌شنبه بازار

آمو

سیب های یک‌شنبه بازار سفرنامه نویسنده تقی واحدی سال انتشار 1400

نویسنده: تقی واحدی

سیب‌های یک‌شنبه‌بازار خاطره‌های بودوباش سه هفته‌یی تقی واحدی، داستان‌نویس و فعال حقوق بشر بلخی، از چند شهر ایالات متحده‌ی امریکا در اواخر پاییز سال هزار و سیصد و نود وسه است. او در قالب برنامه‌ی سیاحتی‌ـ‌فرهنگی «حقوق زنان و مقابله با خشونت بر زنان»، همراه با ده تن از هموطنانش که به نحوی ‌‌با این موضوع درگیر بود‌ند، با نهادهای فعال در زمینه‌ی حقوق زنان، دیدار کردند و به تبادل نظر و بازگویی تجربه‌‌های‌شان‌ پرداختند‌.
واحدی می‌نویسد: «نخی که تمام این برنامه‌ها را به هم پیوند می‌داد، تلاش برای گسترش آگاهی و آوردن تغییر از راه ایجاد گفتگو و تشکیل انجمن در راستای پشتیبانی از حقوق زنان بود.» او با اشاره به تلاش‌های فرهنگی و سیستماتیک در برابر خوی برتری‌طلبی سفید بر سیاه و مرد بر‌ زن در ایالات متحده می‌افزاید: «همچنین این نکته‌ی بیدارکننده را حس کردم که بر‌خلاف مردمان زادگاهم که تقریباً تسلیم دست‌و‌پا‌‌بسته‌ی سنت‌ها و رسوم‌اند، امریکاییان‌ تلاش‌های پیوسته‌یی دارند که آداب و رسوم‌شان را در معرض بحث قرار دهند و نگذارند که عرصه را بر روش‌های سودمند و خلاق تنگ کنند.»
تجربه‌ی کار ادبیات داستانی و حقوق بشری بر لحن و رویکرد تفسیری او در روایت چشم‌دیدها و گفتگوها مشهود است. تلاش واحدی به اولویت محتوای آنچه دیده و شنیده، سبب نشده که روایتش‌ از گیرایی بیافتد. این کتاب به دلیل روایت زیبا، پرداختن به کوچک‌ترین جزئیات و چشم‌دیدها، و نثر شیوا و منحصربه‌فرد، اهمیت و ارزش ادبی خاصی دارد‌. درواقع ‌‌روایت داستانی، واقع‌بینی و واقع‌نگاری بدون پرده و مبالغه، و تکنیک‌های طنزآلود، این کتاب را خواندنی و دل‌انگیز ساخته است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu