ز «زمزم» تا به «پاریس» خیلی راهه!

مددکاری

ز «زمزم» تا به «پاریس» خیلی راهه!- نویسنده نادر موسوی

1394-8-12

عروسکهای ناز

دوستی ارجمند از راهی دور برای فائزه و نرگس دو تا از شاگردهای مدرسه که پیشتر درباره ی آنها گپ زده بودم هدیه ای ارزشمند فرستاد به دست یکی از دوستان، دو تا عروسک زیبا. آقا محسن هم زحمت کشیده و عروسکها را در نیمه شب سرد پاییزی آوردند به مدرسه. گفت این دوست مسافر بار سنگین نمی توانست بیاورد وگرنه پیشکش زیادتری در نگرم بود که بفرستم. البته هفته ی قبل از آن، مهربانی کرده و برای نرگس و فائزه پول هم حواله کرده بودند به دست دوستی دیگر که قرار شد با رسیدن عروسکها هر دو را یکجا به بچه ها هدیه کنیم. ای دوست دستتان گُل باد که در این هیاهوی بسیار که دور کله ی همه را گلوله ای از مشغولیت برای هیچ فرا گرفته است بچه ها را دریافتید و از این راه دور مهربانی را جاری نمودید هرچند به قول معروف از اینجا تا به پاریس خیلی راه بود!

تن تان ماندگار و مهرتان پایدار باد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط