زنگ کتابخوانی در کتابخانه ی مدرسه

1392-12-14

زنگ کتابخوانی در کتابخانه ی مدرسه

بچه های کلاس پنجم و معلم شان خانم نظری، از همکاران با شخصیت، خلاق، با نظم و موفق در کلاس داری و تدریس.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students