زنگ ریاضت!

کارگاه معلمی

زنگ ریاضت!- نویسنده نادر موسوی

1391-5-31

کلاس روش تدریس ریاضی- واحد یک
یادش بخیر این جوک را سالها قبل در کیهان بچه ها خوانده بودم:
از یک بچه کلاغ پرسیدند: دو دوتا گفت: قارتا!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students