زنگ بازی و شادی بچه ها

1397-7-16
دستهای ما
مهربان باهم
قلب ما خالیست
از شب و از غم
باز می خوانیم
دوستی زیباست
دوستی شعر
روشن فرداست

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students