زمستان ۱۳۹۱- بچه های اسفندی کابل

1398-3-22-بچه هایی که شادی و رویاهای کودکانه شان در میان فقر و جنگ و جهل نابزرگان و کارهای سخت گم شده است.
دوازدهم ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودکان گرامی باد.
به امید جهانی آباد با کودکانی شاد و باسواد. ❤️ 🍀 🌻

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط