روز آخر

پایان سال تحصیلی

روز آخر- نویسنده نادر موسوی
1394-12-24 – جشن آخر سال

دیروز آخرین روز آمدن بچه ها به دبستان بود. به کمک دوستان بسیار خوب در گروه «بچه های ایران زمین» و گروه «یک قدم تا زندگی» جشنواره ی بسیار شاد همراه با آهنگهای شادتر کودکانه و دادن پیشکشهای گوناگون به بچه ها برگزار شد. در پایان جشن هم آشخوری بود و ناهار.
جشن در حسینیه ای برگزار شد(حسینه ی پنج تن آل عبا) که هشت سال پیش دبستان ما بود و کار مستقل آموزش بچه های هموطن را از مهرماه 1380 در آنجا آغاز کردم تا اسفند 1395(سالگرد بسته شدن این مکان هم هست این روزها)! که آمدند سروقتمان و دبستان بسته شد و آمدیم چند کوچه پایین تر.
بچه ها آنقدر شادی کردند و خندیدند و بالا و پایین پریدند که در پایان نای راه رفتن نداشتند، وقت خداحافظی به آقای رستمی صاحب حسینیه که بسیار هم باهم دوست هستیم به شوخی گفتم امروز بیشترین ثواب را از داشتن حسینیه بردید و شاید این تنها مراسمی در این حسینیه باشد که ارواح پنج تن آل عبا به خاطر برگزاری اش از شما بسیار راضی اند!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط