رود آموی!

آمو

رود آموی- نویسنده نادر موسوی

1398-2-11-روز ادبیات افغانستان و جشن رونمایی از «آمو» و کتابهای تازه چاپ شده ی انتشارات تاک در نمایشگاه کتاب تهران

در میان نگرانی و تشویش ام از اینکه در پیشگاه آن همه فرهیخته و نویسنده و شاعر و استاد چه بگویم و چه نگویم، یک دوست «سبز» و هنوز امیدوار آمد نزدیکم و گفت: دمت گرم نادر که خودکار سبز گرفتی دستت!

من فقط توانستم بولوق بولوق نگاهش کنم.

پ. ن:

بولوق بولوق: همان بِرّ و بِرّ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students