رسول خدا به کودکان سلام می کرد

رسول خدا به کودکان سلام می کرد- نویسنده گلی قاسمی (دانش آموز پیشین مدرسه فرهنگ)

1400-02-28

اولش فکر کردم احتمالا خواب مانده و نرسیده درست و حسابی دست و صورتش را بشورد. یا شاید زودتر از بقیه آمده و در پارک نزدیک دبستان مشغول بازی شده و بعد هم یادش رفته که دستانش را بشورد.
نه احتمالا دیروز زمانی که مشغول تعمیر دوچرخه اش بوده، دستانش سیاه و کثیف شده، شاید هم…..

بیشتر که دقت کردم این لکه های سیاه چقدر آشنا بودند، قبلا هم این لکه ها را روی دست چند نفری دیده بودم. لکه هایی که نه از سر تنبلی و نشستن دست بود، نه از تعمیر دوچرخه و بازی های کودکانه. لکه های سیاه فقط چند قطره از چسپ بودند که دوست داشتن به جای وصل کردن تکه های کفش، روی دست های محمد بمانند و با او به مدرسه بیایند.

کاش دنیا برای محمد های اطرافم متفاوت تر و مهربان تر بود. محمدی که حالا باید بازی کند، کتاب بخواند و خواندن و نوشتن یاد بگیرد مجبور است در تولیدی کفش کار کند تا لقمه ای نان داشته باشند و زنده بمانند. با همه ی این مشکلات اما خوشحالم از این که محمد می تواند درس بخواند و به آینده امیدوار است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

نام نویسی
جایزه IREAD