دکتر مرضیه شریفی

دکتر مرضیه شریفی

سردبیر ماهنامه منظر مجله ی ویژه زنان افغانستان

رییس پیشین شورای سرپرستی مدارس خودگردان در تهران

فارغ التحصیل دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

بنیان گذار مجتمع آموزشی خودگردان ثارالله (سال تاسیس 1373)

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani