دکتر حسین سوختانلو

دکترای تخصصی (Ph.D) جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران از دانشگاه تهران

همکاری با مجتمع آموزشی فرهنگ از سال 1387

عضو هیئت مدیره

 

برای خواندن نوشته یشان کلیک کنید

تیم مدرسه فرهنگ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط