ده سال پیش

دانش آموزان

 

ده سال پیش، سال آموزشی 1388

یادم هست هنگام گرفتن نگاره ی پس از این، یکی از بچه ها شکلک در آورد، عکاس گفت: شکلک در نیار بچه.

منم گفتم: بچه ها هرکس هر شکلکی بلده و دوست داره در بیاره.😍😅

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students