در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست…

مدرسه فرهنگ

 

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست…- نویسنده نادر موسوی- 10 مهر ماه 1387

در این چند سال اخیر مخصوصاً بعد از تعطیل شدن مدرسه در زمستان 77 و مدت سه هفته خانه نشینی خودم و بچه ها تلاش زیادی شد تا به روشها و مناسبتهای مختلف و با همکاری خود بچه ها جشن و مراسم گرفته شود و فضای مدرسه محیط شاد و با طرواتی برای بچه ها شود تا بچه ها برای آمدن به مدرسه لحظه شماری کنند. جشن معارفه ی اول مهر، جشن ماهانه ی غذا که خود بچه ها آشپزی می کنند، جشن عید گل سرخ، جشن فارغ التحصیلی آخر سال، زنگ پارک که بچه ها یک روز ار درس خود را در پارک نزدیک مدرسه می گذرانند، و مناسبتهای مذهبی و ملی دیگر …

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students